Hoe werd er in het begin van het dovenonderwijs gecommuniceerd?