Waarom deze website?

Doofgewoon.nl probeert ouders van dove kinderen te informeren over wat er nog meer is in het leven van dove kinderen en dove volwassenen dan alleen de gehoorbeperking. De site geeft informatie over dovencultuur, meertaligheid en gebarentaal, en laat ouders en doven zelf aan het woord. Doof zijn blijkt heel gewoon.
Doofgewoon.nl (lit. 'Deaf normal') aims to inform parents of deaf children about what else there is in the lives of deaf children and deaf adults aside from the hearing loss. The site presents information about deaf culture, mulitlingualism, and sign language, and lets parents and deaf people speak out themselves. Being deaf turns out to be rather normal.

De website is gemaakt door de volgende organisaties, en ontworpen door Signfuse:
The site is created by the following organisations, and designed by Signfuse:

Uw donaties (ter nagedachtenis aan dr. Nini Hoiting [interview], die haar loopbaan heeft gewijd aan het welzijn van dove kinderen in Nederland) kunnen deze website ondersteunen. We gebruiken ze om nieuwe interviews met ouders en dove volwassenen op te nemen en te ondertitelen, om meer tekst toe te voegen in de expert-hoek en om alle informatie up-to-date te houden.
Your donations (in memory of Dr. Nini Hoiting [obituary], who dedicated her career to the lives of deaf children in the Netherlands) are most welcome to support this website. We will use them to record and subtitle new interviews with parents and deaf adults, add more text to the expert section, and keep all information up to date.

De Vlaamse website Mijn baby is doof (en de gelijknamige documentaire) was een inspiratie voor deze website. Op de site staan ondermeer samenvattingen van een aantal wetenschappelijke artikelen. Pas op: de Vlaamse Gebarentaal (VGT) is anders dan de Nederlandse Gebarentaal (NGT)!

Engelstalige plekken op internet die erg de moeite waard zijn: de Limping Chicken-blog, en het Visual Language & Visual Learning (VL2)-centrum op Gallaudet University, de enige dovenuniversiteit ter wereld.

The Flemish website Mijn Baby is Doof ('My baby is deaf') was an inspiration for this site, and contains interesting information that may supplement what you can find on Doofgewoon.nl, including summaries of scientific articles in Dutch. International visitors are referred to Gallaudet University's excellent VL2 center. Also worth reading: the Limping Chicken blog.